Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden en webbeveiliging:

Gebruikers op deze site, doen dit op eigen risico. We kunnen de snelheid, onderbreking of afwezigheid van virussen op internet niet garanderen. Evenzo kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die hierin wordt verstrekt.

De afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen die schade of wijzigingen in het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker van deze site kunnen veroorzaken, is niet gegarandeerd.

Het delen, distribueren of een link plaatsen van onze website op uw eigen social media pagina's, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, etc. of andere internetkanalen, via de knoppen onderaan op onze website of via manuele handelingen, is steeds op uw eigen risico.

Opmerkingen:

Als gebruiker van deze site bent u verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdragen (opmerkingen) en de links waarnaar u verwijst.

Intellectuele eigendom en auteursrecht:

Alle rechten zijn voorbehouden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan. Het gebruik van de rechten en eigenschappen van deze site vereist van tevoren uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Geen licentie impliciet of expliciet wordt aangeboden aan de gebruiksrechten, commercieel of anderszins, van haar website zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.


We besteden bijzondere aandacht aan alle foto's die op onze site worden gebruikt en die we in geen enkel geval het gebruik toestaan, behalve acceptatie op schriftelijk verzoek. We controleren en legaliseren, indien nodig, het gebruik van onze foto's door niet-geautoriseerde derden.

Terug naar homepagina